Акционерное общество


«Тахиатош дон
   махсулотлари»

Aksiyadorlar

Ustav  pdf

Biznes plan  pdf

2021 йил якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши БАЁНИ

Аудитор хулосаси

2020 yilning 12 oyida olib borilgan ishlarning yakuniy tug'risida ma'lumot pdf

2021 йил якуни кузатув кенгашининг мажлис баёнати pdf

2021 йил якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишининг кузатув кенгаши БАЁНАТИ

2020 йил 12 ой бўйича молия-хўжалик фаолияти таҳлили тўғрисида маълумот pdf

ИЧСКАМ бўйича директори Баённомаси pdf

2021 йил якуни бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ҳисоб-китоб комиссиясининг Баёни

 

 

Ustav 2019 Yuklab olish

Biznes plan 2019 yil Yuklab olish

2018 yil yakuni bu'yicha aksiyadorlarning navbatdagi umumiy ig'ilishi BAYON Yuklab olish

Kuzatuv kengashini va taftish komisiyasi azolarini moddiy rag'batlantirish tug'risidagi NIZOM Yuklab olish

29 mart  2019 yil navbatdagi umumiy yig'ilish xisob kitob komisiyasinig bayoni Yuklab olish

2018 yil yakuni bu'yicha tekshirish komisiyasining bayonati Yuklab olish

2018 yil yakuni bu'yicha bosh xisobchining moliyaviy xisoboti Yuklab olish

 

“Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ 2017 yil yakunlari bu'yicha navbatdagi umumiy yig'ilishning bayonnoma (09.04.2018) Yuklab olish

Давлат акция улиши  Yuklab olish

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл,2-kvartal 2018 y. Yuklab olish

MОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ - 2-сонли шакл, 2-kvartal 2018 y. Yuklab olish

“Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ  Navbatdagi yig'ilishi 2017 yili 4-aprel Yuklab olish

Kun tartibi “Тахиатошдонмахсулотлари” PDF fayilni Yuklab olish

“Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ 2016 yil yakuniy yig'ilishi Yuklab olish

Muxim faktlar 2016 yili  PDF fayilni Yuklab olish

Muxim faktlar 2015 yili  PDF fayilni Yuklab olish

«Taxiatoshdon maxsulotlari» AJ акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йигилиши. Yuklab olish

Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar Yuklab olish

Hisoblangan daromad QIMMATLI QOG'OZLAR  Yuklab olish

Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar Yuklab olish

Qimmatli qog'ozlar emissiyasi Recognition muvaffaqiyatsiz deb  Yuklab olish

Qimmatli qog'ozlar savdosi uchun tartibi 23 may 2016y Yuklab olish

Kun tartibi “Taxiatoshdon maxsulotlari” АJ15-aprel 2016y Yuklab olish

Buyrik  “Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ Yuklab olish

Kuzatuv kengashi yig'ilishi “Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ Yuklab olish

Navbatdan tashkari  yig'ilishi  “Taxiatoshdon maxsulotlari” АJ  Yuklab olish

Aksiyalarni joylashtirish haqida ma'lumot 28 Iyun 2016y  “Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ Yuklab olish

Aҳвол бўйича malumotnoma “Taxiatoshdon maxsulotlari”  AJ 10-iyun 2016y. Yuklab olish

Aksiyalarni joylashtirish haqida ma'lumot 02 avgust 2016y Yuklab olish

Kuzatuv kengashi yig'ilishi  “Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ 28-may 2016y. Yuklab olish

Aksiyalarni joylashtirish haqida ma'lumot 18 avsut 2016y АJ “Taxiatoshdon maxsulotlari” Yuklab olish

КАРОР  “Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ   10-noyabr 2016y. Yuklab olish

КАРОР “Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ  22-noyabr 2016y. Yuklab olish

Акциядорлик жамиятлари томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини ўз фаолиятига қабул қилганлиги тўғрисида Yuklab olish

Korporativ Boshxaruv kodeksi Yuklab olish

ҚЎШИМЧА АКЦИЯЛАР ЧИҚАРИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРОР Yuklap olish (pdf)

Aksiyadorlik jamiyatlari uchun ko'rsatmalar Yuklab olish

Markaziy depozitariy ishonchli hamkori Yuklab olish

“Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ  kuzatuv kengashining 2017y 28-sentyabrdagi bayoni Yuklab olish

“Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ  kuzatuv kengashining 2017y 26-avgustdagi bayoni Yuklab olish

“Taxiatoshdon maxsulotlari” AJ  kuzatuv kengashining navbatdan tashkari yigilishi 2017y 07-iyundagi bayoni Yuklab olish