Акционерное общество


«Тахиатош дон
   махсулотлари»

Hisobotlar

 

Auditorlik hulosa   YUKLAB OLISH

Xalqaro auditorlik hulosa  YUKLAB OLISH

Guvohnoma YUKLAB OLISH

Biznes reja 2019  Yuklab olish

Ustav  Yuklab olish

Balans xisoboti 1 sonli shakli 2019 yil 1 chorak Yuklab olish

Balans xisoboti 2 sonli shakli 2019 yil 1 chorak Yuklab olish

pul oqimlari tug'risidagi xisobot 4 sonli shakli Yuklab olish

xususiy kapital tug'risidagi xisobot 5 sonli shakli Yuklab olish

"Taxiatoshdon maxsulotlari" AJning amaldagi faoliyati to'g'risida ma'lumot Yuklab olish